Álláshirdetés

Az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda

pályázatot hirdet

1. Az alábbi munkakör betöltésére:
– matematika – ének-zene szakos tanár, vagy
– matematika – informatika szakos tanár, vagy
– ének-zene – informatika szakos tanár, vagy
– matematika- bármely szakos tanár.
2. A munkaviszony időtartama:
Határozatlan idejű munkaidős munkaviszony.
3. A munkavégzés helye: 5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2.
4. A munkakör keretében ellátandó feladatok:
A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az
intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat
gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka
Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.
5. Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet;
– magyar állampolgárság;
– foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;
– teljes cselekvőképesség;
– jogszabályban előírt szakképesítés.
6. A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:
– jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok;
– szakmai önéletrajz;
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem
benyújtásának igazolása;
– katolikus plébános ajánlása.
7. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. év szeptember hó 1 napjától.
8. A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.
9. További információk: Hornyákné Szabó Bernadett intézményvezetőtől vagy Kissné
Vincze Erzsébet gazdasági vezetőtől kapható a 06-56-481077, 06-56-481072
telefonszámokon és az intezmeny.vezeto.orczy@gmail.com e-mail címen.
10. A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton a következő címre: 5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2.
– Elektronikusan a következő címre: intezmeny.vezeto.orczy@gmail.com