Pedagógusok

Pedagógusaink

név betöltött munkakör végzettség

Hornyákné Szabó Bernadett

tanító, igazgató – általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen,
– nevelőtanár, gyermek- és ifjúságvédelem pedagógiája,
– szakvizsgázott pedagógus – közoktatás vezető
Patkó Diána tanító – általános iskolai tanítótestnevelés műveltségterület 

Gerőcs Eszter

tanító, osztályfőnök 1.o – általános iskolai tanító, ének-zene műveltségterület– informatika műveltségterület

Fédererné Makk Erzsébet

tanító, osztályfőnök 5.o – általános iskolai tanító, természetismeret műveltségterület– óvónő
 

Németh Ibolya

tanár – történelem és ének-zene szakos általános iskolai tanár 

Németh Judit

tanító, tanárosztályfőnök 6. o – általános iskolai tanító, ember és társadalom műveltségterület– könyvtáros

– magyar nyelv és irodalom műveltségterület

Baksai Zsuzsanna Barbara

tanító, osztályfőnök 3.o – óvodapedagógus– általános iskolai tanító, ember és társadalom műveltségterület

Szatlóczkiné Bíró Ibolya

tanító – általános iskolai tanító, informatika műveltségterület

Cseszkáné Kovács Ágnes

napközis nevelő – szociálpedagógus

Országhné Herceg Katalin

tanító, osztályfőnök 4.a – általános iskolai tanító, rajz szakkollégiumi képesítéssel
 

Baranyiné Bujdosó Ágnes

tanító, osztályfőnök 4.bmérési, értékelési munkaközösség-vezető – általános iskolai tanító, rajz szakkollégiumi képesítéssel– oktatás informatikus

– igazgatóhelyettes

Dávidné Sármai Erika

tanító – általános iskolai tanító, informatikai műveltségterület

 

Sarkadi Andrea

tanító, néptánc oktató – általános iskolai tanító, természetismeret műveltségterület– néptánc oktató

Czifra Orsolya

tanító – általános iskolai tanító, ének-zene műveltségterület
 

 

Kocsmár Erzsébet

tanár, osztályfőnök 7.böko- egészséges életmód munkaközösség-vezető – biológia-technika szakos általános iskolai tanár– környezetvédelmi agrármérnök

Botos Judita Anita

tanár – magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár– informatikus,  könyvtáros

Rézsó-Kiss Erika

tanár – okleveles magyartanár– okleveles kommunikációtanár

Sipos Marina

tanár – okleveles angol nyelv és irodalom szakos tanár

Antal Imre

tanár, osztályfőnök 8.o – történelem szakos általános iskolai tanár– hittanár

– multimédia fejlesztő

Héder Róbert

tanár – testnevelés- edző

Lipcsei Anna Mária

tanár – általános iskolai tanító, orosz szakkollégium– orosz nyelv és irodalom szakos tanár

– pedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus

 

Szabó Gyula

tanár –  földrajz szakos tanár, könyvtárostanár, sportoktató, közoktatási vezető
Stefán Rita logopédus szakos tanár – gyógypedagógus