Kezdőoldal

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves Látogatót intézményünk megújult honlapján. Az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2018. szeptember 1-től működik az Egri Főegyházmegye fenntartásában. E naptól, városunk szapárfalui óvodája és a város központjában található általános iskola közös intézményként működik tovább, lelki vezetőnk Bordás Péter plébános atya.
Katolikus intézményünk célja, hogy a hozzánk beiratkozó gyermekeknek műveltséget, a katolikus keresztény értékrendnek megfelelő erkölcsi nevelést, testi és szellemi fejlődést biztosítson. A családi nevelés után az óvoda az első színtere gyermekeink nevelésének. Szent Rita Tagóvodánkba jelenleg 40 fő kisgyermek jár, nevelésük, gondozásuk során felvállaljuk a katolikus hitre történő nevelés mellett a természettel, környezettudatos életmóddal való fokozottabb ismerkedést. Az Orczy Anna Katolikus Általános Iskolában jelenleg 205 fő gyermek tanul. Iskolánk nagy múltú hagyományokkal rendelkezik, mindig jelentős szerepet játszott városunk szellemi életében. Ezután is olyan iskola kialakítására törekszünk, ahol a gyermek felé szeretettel, gondoskodással fordulunk. Munkánk során tanítványainkat arra neveljük, hogy elfogadják a hívó szót az igazság felfedezésére, a küldetést, hogy felelős módon éljenek, s igyekezzenek világunkat otthonná teremteni. Kollégáim arra törekszenek, hogy minden tudásukkal a hitre, a tudásra, a szép életre neveljenek, legyen számukra fontos a család, a templom és minden emberi érték. Mindezek mellett minden gyermek kapja meg a képességeinek megfelelő oktatást nevelést tehetséggondozás és felzárkóztatás terén is. Munkánkhoz szükség van a családra, a szülőre is, hiszen közös feladatunk gyermekeink formálása.
Ehhez a munkához Isten áldását kérjük!

Hornyákné Szabó Bernadett
igazgató