Óvodánk névadója

Óvodánk névadója és védőszentje a lehetetlen ügyekben, reménytelen helyzetekben segítő Szent Rita.

Pártfogója mindazoknak, akik közbenjárását kérik bármilyen szükségükben; támasza azoknak, akik megoldhatatlannak tűnő ügyekben bizalommal hozzá fordulnak.

Idős szülei évekig tartó imádsága után égi hang jelezte a gyermek érkezését, amely azt kérte, hogy a születendő kislányt Ritának (jelentése: igazgyöngy) nevezzék el. Olaszországban Roccaporenaban született 1381 körül. Ritát engedelmességre, istenszeretetre nevelték szülei, aki már fiatalon apáca szeretett volna lenni. Saját vágyát félretéve és szülei akaratának engedelmeskedve férjhez ment, majd két fia született. Szelídségével és jóságával sikerült rossz természetű férjét is megváltoztatnia, aki istenszerető emberré vált az együtt eltöltött évek során. Rita életét sok szenvedés kísérte. Először férjét, majd fiait temette el. Egyedül maradva zárdába vonult és Istennek szentelte életét.

Rendtársai közül kitűnt türelmével, engedelmességével és jámborságával. Különös tisztelettel elmélkedett Jézus szenvedéséről, s arra vágyott, hogy osztozhasson a megfeszített Krisztus kínjaiban.

Egy napon, amikor a feszület előtt térdelt, és vágya beteljesülését kérte, érezte, hogy a töviskorona egy tövise a homlokába fúródik. Ezt a stigmát haláláig büszkén viselte. A betegségek, a böjtölés, a munka felemésztette egészségét és 1457. május 22-én magához szólította az Úr. Halálát egy emberi kéz nem érintett harang szava hirdette meg.

Ritát már halála előtt a nép szentként tisztelte. 1626-ban boldoggá avatták, majd XIII. Leó pápa 1900 májusában szentté avatva „Umbria gyöngyének” nevezte el.

A mai napig nagy tisztelet övezi őt. Szobra a Szapárfalui Szűz Mária Keresztények Segítsége kápolnában is megtalálható. A róla készült festmény az óvodánkba érkezőket fogadja.